ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 8 ลำดับที่ 141 - 160 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูงและระบบประมวลผลการฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลพร้อมระบบภาพและเสียง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะพยาบาลศาสตร์ 01 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-536911785.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 01 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-725577417.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูล BMJ Journals และฐานข้อมูล Best Practice จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 01 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-435193272.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาหลอดแอลอีดี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 01 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-884368412.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อเสื้อชูชีพสำหรับดำน้ำ อุปกรณ์แปลงแรงดันพร้อมสายจ่ายอากาศสำหรับหายใจใต้น้ำ และชุดเครื่องมือช่างเอนกประสงค์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 01 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1532494221.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 01 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1609345274.pdf
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลการจ้างเหมาบริการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพํัฒนาหลักสูตรธุรกิจสำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ 01 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-841370347.pdf
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลการจ้างเหมาบริการจัดโครงการนำนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนความรู้ฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ 01 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1493051492.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017033369) ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 31 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-734666030.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบันไดหนีไฟชั้น 1 หอพักแม่เหียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-599440471.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำที่ทำการประปาชุดที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 31 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1776958814.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-838181665.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-501440185.pdf
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 31 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-43690187.pdf
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 31 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-810165083.pdf
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 31 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-907340870.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเต็นท์ทรงโค้งเพื่อใช้ในงาน ขส.มช. จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-702168999.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-681861883.pdf
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิจิตรศิลป์ 30 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-2083319045.pdf
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB อาคารเรียน 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ 30 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1423920156.pdf

หน้า

Go to top