ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 9 ลำดับที่ 161 - 180 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ภาควิชาฟิสิกส์ จำนวน ๒ รายการ ๑๔/๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ม.ค. 2554 Price2-93-2554.pdf
ครุภัณฑ์ภาควิชาฟิสิกส์ฯ จำนวน 2 รายการ   คณะวิทยาศาสตร์ 07 ธ.ค. 2554 Price2-245-2554.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 1/2556 คณะวิทยาศาสตร์ 05 พ.ย. 2555 Price2-413-2555.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 5/2557 คณะวิทยาศาสตร์ 26 ธ.ค. 2556 Price2-565-2556.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เลขที่ 2/2556 คณะวิทยาศาสตร์ 12 พ.ย. 2555 Price2-414-2555.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 1/2557 คณะวิทยาศาสตร์ 08 พ.ย. 2556 Price2-554-2556.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 4/2557 คณะวิทยาศาสตร์ 11 ธ.ค. 2556 Price2-560-2556.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(หุ่นฝึกสาธิต) จำนวน 3 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 07 มี.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1960768615.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(หุ่นฝึกสาธิต) จำนวน 3 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 07 เม.ย. 2560 cmuresultproc-2017-2113172104.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(หุ่นฝึกสาธิต) จำนวน 3 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 07 เม.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1664665037.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(หุ่นฝึกสาธิต) จำนวน 6 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 07 เม.ย. 2560 cmuresultproc-2017-41528632.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จำนวน 8 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 2558 cmuresultproc-2015-212446533.PDF
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 10 เม.ย. 2560 cmuresultproc-2017-271695142.pdf
ครุภัณฑ์เพื่อการจัดการทดสอบออนไลน์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 ก.พ. 2557 Price2-608-2557.jpg
คัดเลือกราคาจ้างก่อสร้างโกดังเก็บผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 11 พ.ย. 2558 cmuresultproc-2015-712933706.pdf
งผลการจัดจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 09 ส.ค. 2554 Price2-198-2554.pdf
งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น 27 ส.ค. 2558
งานก่อสร้างโรงขยะชีวมวลและขยะมูลฝอย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 04 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-815092596.pdf
งานจ้างก่อสร้างอาคารตลาดปลอดสารพิษ คสล.1ชั้น คณะเกษตรศาสตร์ 04 ก.ย. 2557 cmuresultproc-2014-1386504494.pdf
งานจ้างติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดาน (ชั้น 4) อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 08 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-241984216.pdf

หน้า

Go to top