ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 10 ลำดับที่ 181 - 200 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุุ๊คพร้อมเครื่องเล่นซีดีแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ประสานงานวิชาการ) สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1019739151.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุุ๊คพร้อมเครื่องเล่นซีดีแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร) สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1950789561.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสระน้ำรอบเรือนรับรองที่ประทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-24523614.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-830922653.pdf
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานโทรศัพท์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1488049298.pdf
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1626480605.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำไวนิลปูทางเดิน และงานจ้างเหมาทำคูปอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1668200316.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างเช่าเหมาเครื่องเสียและระบบแสง สีในกิจกรรมโครงการสานศิลป์ กิ๋น แอ่ว อู้ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-2112920280.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำซุ้มภายในงาน จัดจ้างตกแต่งเวที และจ้างเหมาทำโล่รางวัล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1473158756.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-169584970.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-2022829086.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฉุกเฉิน LED จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1670167137.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และงานจ้างติดตั้งระบบไฟภายในงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1999648148.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำชุดแข่งทีมฟุตบอล และจัดจ้างทำเสื้อผู้ฝึกสอน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-120015831.pdf
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-655210488.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อแว่นตาว่ายน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-719090113.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อลูกบอลโปโลน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-125860615.pdf
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-306059107.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างทำบอร์ดติดประกาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-1687683982.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อค่าต่อสัญญาประกันสำหรับLenovo/IBMโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 ม.ค. 2562 cmuresultproc-2019-457168915.pdf

หน้า

Go to top