ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 4 ลำดับที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 842 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อชุดถ่างเนื้อเยื่อกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการคัดเลือก ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ค. 2561 15:53 cmuwinner-2018-9441826.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อชุดถ่างเนื้อเยื่อกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการคัดเลือก ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ค. 2561 15:51 cmuwinner-2018-384051718.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีการคัดเลือก ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ค. 2561 15:50 cmuwinner-2018-1625476383.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 02 ก.ค. 2561 15:35 cmuwinner-2018-478679805.PDF
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ค. 2561 11:00 cmuwinner-2018-872682547.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดประมวลผลระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ค. 2561 10:58 cmuwinner-2018-2126070676.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกันฝน จำนวน 7,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 มิ.ย. 2561 18:16 cmuwinner-2018-1040921548.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา ชั้น 1,2 อาคารฟิสิกส์1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 29 มิ.ย. 2561 15:18 cmuwinner-2018-436645650.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องอาหาร ชั้น ๓ อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 29 มิ.ย. 2561 14:53 cmuwinner-2018-911789505.pdf
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเภสัชศาสตร์ 29 มิ.ย. 2561 11:23 cmuwinner-2018-1922593348.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่างๆ) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 28 มิ.ย. 2561 16:24 cmuwinner-2018-977894103.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 28 มิ.ย. 2561 14:16 cmuwinner-2018-673892373.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดคอนเดนซิ่งห้องผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 มิ.ย. 2561 14:22 cmuwinner-2018-538104340.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องมือสำหรับทำการผ่าตัด รายละเอียด 9 รายการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 26 มิ.ย. 2561 16:14 cmuwinner-2018-1910877983.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะรายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่ีนวิทยุความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 26 มิ.ย. 2561 16:12 cmuwinner-2018-1230443964.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องทำงานกองกฎหมาย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 มิ.ย. 2561 13:48 cmuwinner-2018-919742993.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดจำลองภาพสำหรับการฝึกการผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 25 มิ.ย. 2561 09:28 cmuwinner-2018-1147574524.pdf
สำนักทะเบียนและประมวลผล ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้งานยามขาดแคลน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สำนักทะเบียนและประมวลผล 22 มิ.ย. 2561 14:56 cmuwinner-2018-304775365.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ชุดผ่าตัดผ่านกล้องชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 20 มิ.ย. 2561 16:20 cmuwinner-2018-11706891.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ซื้อกล้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 1 ชุด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 20 มิ.ย. 2561 16:19 cmuwinner-2018-1053423662.pdf

หน้า

Go to top