ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 842 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ จ้างทำความสะอาด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 20 มิ.ย. 2561 16:16 cmuwinner-2018-1573479407.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำเสื้อสูทผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 19 มิ.ย. 2561 15:05 cmuwinner-2018-574537641.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 (SCB3) และอาคารธรณีวิทยาตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 19 มิ.ย. 2561 11:46 cmuwinner-2018-1082703571.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ(อาคาร45ปี(SCB4)อาคารคณิตศาสตร์ และอาคารสถิติ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61ถึงวันที่ 30 ก.ย 62 จำนวน 1 รายาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 18 มิ.ย. 2561 14:46 cmuwinner-2018-587068997.PDF
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 21 มิ.ย. 2561 12:02 cmuwinner-2018-2136045325.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึงวันที่ 30 ก.ย 62 จำนวน 1 รายาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 15 มิ.ย. 2561 14:20 cmuwinner-2018-1038037355.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 160 ลิตร รุ่น XL-160 ยี่ห้อ Taylor-Wharton พร้อมโครงการเหล็กชุบการ์วาไนซ์มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 15 มิ.ย. 2561 11:33 cmuwinner-2018-1754541509.PDF
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 15 มิ.ย. 2561 11:28 cmuwinner-2018-1672663108.PDF
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการถังบรรจุชีวภัณฑ์แช่แข็ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 15 มิ.ย. 2561 10:40 cmuwinner-2018-1724150650.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโกดังเก็บของ จำนวน 1 งาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 14 มิ.ย. 2561 11:39 cmuwinner-2018-2147482284.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารเคมีอุตสาหกรรมและอาคารเซรามิคอาคารซิลิเกต อาคารเครือซิเมนต์ไทย 1+2 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึงวันที่ 30 ก.ย 62 จำนวน 1 รายาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 13 มิ.ย. 2561 10:26 cmuwinner-2018-1917929544.PDF
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 12 มิ.ย. 2561 10:15 cmuwinner-2018-181967152.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาทำความสะอาดอาคาร ภาควิชาเคมี (อาคารเคมี 1 และอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 11 มิ.ย. 2561 13:53 cmuwinner-2018-298703243.PDF
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 08 มิ.ย. 2561 14:34 cmuwinner-2018-1248224005.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 08 มิ.ย. 2561 14:31 cmuwinner-2018-361745211.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 07 มิ.ย. 2561 09:55 cmuwinner-2018-2056279705.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cobas Ampliperpl/Cobas TagMon HIV-1 Monitor จำนวน 45 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 06 มิ.ย. 2561 15:36 cmuwinner-2018-1870284454.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 05 มิ.ย. 2561 10:57 cmuwinner-2018-2018378010.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องทำน้ำอุ่นขนาดไม่ต่ำกว่า 4,500 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 364 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 04 มิ.ย. 2561 11:33 cmuwinner-2018-65166194.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 มิ.ย. 2561 15:10 cmuwinner-2018-520640258.pdf

หน้า

Go to top