ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 842 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,300 ANSI Lumens จำนวน 32 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 01 มิ.ย. 2561 09:38 cmuwinner-2018-139649865.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 mAs จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 01 มิ.ย. 2561 09:36 cmuwinner-2018-1424763549.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างทำความสะอาด อาคาร 30 ปี (SCB1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 31 พ.ค. 2561 15:59 cmuwinner-2018-1370809878.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 31 พ.ค. 2561 15:40 cmuwinner-2018-643261252.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 31 พ.ค. 2561 15:29 cmuwinner-2018-2124715755.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคาร 40 ปี (SCB2) อาคารปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์ และอาคารเก็บตัวอย่างแร่ (อาคารคอร์แล็บ) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 30 พ.ค. 2561 15:22 cmuwinner-2018-1041743260.PDF
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการตู้เย็นสำหรับงานด้านเวชภัณฑ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8.8 คิวบิกฟุต จำนวน 84 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2561 14:37 cmuwinner-2018-210779372.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2561 14:35 cmuwinner-2018-222654887.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2561 13:56 cmuwinner-2018-511125505.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2561 11:06 cmuwinner-2018-838880833.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2561 10:33 cmuwinner-2018-1460143176.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 28 พ.ค. 2561 15:44 cmuwinner-2018-1277372232.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน 20,000 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 28 พ.ค. 2561 15:18 cmuwinner-2018-1016167376.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องบรรยายอาคารวิศวกรรมสำรวจคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 28 พ.ค. 2561 14:18 cmuwinner-2018-1052909886.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการเครื่องตรวจวัดความแข็งเนื้อตับพร้อมหัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 28 พ.ค. 2561 09:48 cmuwinner-2018-657262896.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 25 พ.ค. 2561 15:55 cmuwinner-2018-1071804460.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องวัดและประเมินสภาพการทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 25 พ.ค. 2561 15:54 cmuwinner-2018-1312987982.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนการเชื่อมแบบ ทีไอจี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 พ.ค. 2561 16:38 cmuwinner-2018-1711957377.pdf
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง 4 รายการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 พ.ค. 2561 16:34 cmuwinner-2018-1271460042.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 2561 14:51 cmuwinner-2018-109349058.pdf

หน้า

Go to top