ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 7 ลำดับที่ 121 - 140 จากทั้งหมด 842 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์และกำมะถันในของแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 2561 11:18 cmuwinner-2018-652646452.pdf
ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก อุปกรณ์แท็บแล็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 พ.ค. 2561 10:40 cmuwinner-2018-1064863440.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ส จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 2561 09:22 cmuwinner-2018-365045784.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 พ.ค. 2561 15:01 cmuwinner-2018-1567300544.pdf
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินความปลอดภัยสูง (Safety Ambulance) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 18 พ.ค. 2561 10:27 cmuwinner-2018-52541107.pdf
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร โดยวิธีe-bidding สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 พ.ค. 2561 16:49 cmuwinner-2018-898698591.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำเสื้อแทร็กสูทและเสื้อคอปก กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 พ.ค. 2561 14:26 cmuwinner-2018-1822804745.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 2561 13:53 cmuwinner-2018-1976509480.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดฝึกผ่าตัดทางออร์โธดิกส์ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 2561 13:51 cmuwinner-2018-123822991.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดฝึกผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 2561 13:50 cmuwinner-2018-428058841.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจัดจ้างปรับปรุงห้องอบรมสัมมนากองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 พ.ค. 2561 16:31 cmuwinner-2018-210175633.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ชมรมนักศึกษาชั้นใต้ดิน อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 10 พ.ค. 2561 13:20 cmuwinner-2018-661122624.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) คณะนิติศาสตร์ 04 พ.ค. 2561 14:58 cmuwinner-2018-137489566.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจัดจ้างติดตั้งปรับปรุงบ่อกักเก็บไขมัน สำหรับห้องอาคารของทุกส่วนงาน หน่วยงานและที่พักอาศัยพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02 พ.ค. 2561 16:42 cmuwinner-2018-1616399.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 พ.ค. 2561 15:55 cmuwinner-2018-1216686297.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2561 15:22 cmuwinner-2018-1521434056.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 27 เม.ย. 2561 13:40 cmuwinner-2018-159217276.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 27 เม.ย. 2561 13:30 cmuwinner-2018-1092807268.pdf
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวมหลังที่ 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล 27 เม.ย. 2561 13:16 cmuwinner-2018-56479709.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(งานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (อนุรักษ์พลังงานฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.) คณะแพทยศาสตร์ 26 เม.ย. 2561 14:54 cmuwinner-2018-1907205753.pdf

หน้า

Go to top