ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 8 ลำดับที่ 141 - 160 จากทั้งหมด 842 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Core Switch หลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 เม.ย. 2561 17:14 cmuwinner-2018-740264582.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะนิติศาสตร์ 24 เม.ย. 2561 15:51 cmuwinner-2018-53440475.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูล Karger eJournals Collection 2018 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 2561 14:38 cmuwinner-2018-1357185755.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุน้ำยาตรวจหาเชื้อ HPV DNA, High risk & Genotype 16,18 ด้วยวิธี Real Time PCR (Cobas 4800 system) จำนวน 3,000 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 2561 10:10 cmuwinner-2018-705447515.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ (Detection kit) ด้วยวิธี Immuno-histochemistry จำนวน 10,000 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 2561 10:00 cmuwinner-2018-136324610.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (โครงการเพิ่มสมรรถภาพเชิงวิชาการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 20 เม.ย. 2561 15:41 cmuwinner-2018-629753586.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 20 เม.ย. 2561 15:39 cmuwinner-2018-1738767680.PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจ้างทำถังขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 เม.ย. 2561 15:35 cmuwinner-2018-1724619103.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมอาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 เม.ย. 2561 09:01 cmuwinner-2018-981795296.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(งานปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.) คณะแพทยศาสตร์ 19 เม.ย. 2561 09:56 cmuwinner-2018-1826110091.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงฯ คณะเทคนิคการแพทย์ 19 เม.ย. 2561 09:47 cmuwinner-2018-127173224.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องแยกสารโมลิกุลโปรตีนให้บริสุทธ์ฯ คณะเทคนิคการแพทย์ 19 เม.ย. 2561 09:46 cmuwinner-2018-2000614840.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวิเคราห์และเก็บแยกเซลล์แบบอัตโนมัติ คณะเทคนิคการแพทย์ 19 เม.ย. 2561 09:44 cmuwinner-2018-604135185.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมรอยรั่วซึมและเปลี่ยนหลังคา กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 เม.ย. 2561 09:12 cmuwinner-2018-100444969.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 เม.ย. 2561 14:21 cmuwinner-2018-140270016.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 เม.ย. 2561 14:33 cmuwinner-2018-1644278566.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เสื้อกาวน์ผ่าตัดชนิดกันน้ำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 17 เม.ย. 2561 10:14 cmuwinner-2018-1713903286.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 09 เม.ย. 2561 10:56 cmuwinner-2018-1276650104.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนสามารถควบคุมอุณหภูมิและก๊าซแบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 05 เม.ย. 2561 14:41 cmuwinner-2018-663706844.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อฐานข้อมูล patsnap สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 04 เม.ย. 2561 14:22 cmuwinner-2018-1250024399.pdf

หน้า

Go to top