ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 9 ลำดับที่ 161 - 180 จากทั้งหมด 842 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
ซื้อโปรแกรมพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 เม.ย. 2561 16:24 cmuwinner-2018-2030456282.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูล UpToDate จำนวน 1 ฐานข้อมูล โดยเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 2561 16:26 cmuwinner-2018-952406759.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดิจิตอลมิเตอร์ สำหรับหม้อแปลง 250 kVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 28 มี.ค. 2561 16:59 cmuwinner-2018-935005269.PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคางานจัดซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 มี.ค. 2561 11:02 cmuwinner-2018-908441584.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสหสิขาลัย(งานปรับปรุงลานกิจกรรมเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ทางวิชาการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะสังคมศาสตร์ 29 มี.ค. 2561 14:29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสหสิขาลัย
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดวัดอัตราไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 26 มี.ค. 2561 10:53 cmuwinner-2018-265948142.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดแปลงสัญญาณทางสรีรวิทยาเป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 26 มี.ค. 2561 10:47 cmuwinner-2018-1681299461.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้อง 107 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 23 มี.ค. 2561 16:05 cmuwinner-2018-1521160078.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูล ISPG Medicine Collection จำนวน 1 ฐานข้อมูล โดยเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 20 มี.ค. 2561 16:17 cmuwinner-2018-746434156.pdf
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดฝึกทดลองสายส่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 มี.ค. 2561 17:10 cmuwinner-2018-1836963182.pdf
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 640 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) คณะมนุษยศาสตร์ 16 มี.ค. 2561 13:46 cmuwinner-2018-631650286.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนแบบมาตรฐาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 มี.ค. 2561 10:06 cmuwinner-2018-1612887510.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 2561 10:43 cmuwinner-2018-892439626.pdf
ผู้ชนะการจ้างปรับปรุงหลังคา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 มี.ค. 2561 16:16 cmuwinner-2018-2092706891.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูลทางการแพทย์ ประจำปี 2561 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 2561 15:29 cmuwinner-2018-855602455.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ โต๊ะตรวจหู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 2561 14:41 cmuwinner-2018-864682903.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับวารสารทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 จำนวน 51 สำนักพิมพ์ โดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 2561 11:37 cmuwinner-2018-1714315311.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 12 มี.ค. 2561 16:53 cmuwinner-2018-1089546575.pdf
ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโคมาโทกราฟ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09 มี.ค. 2561 18:01 cmuwinner-2018-756717619.pdf
ประกาศผู้ชนะการเช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 08 มี.ค. 2561 13:58 cmuwinner-2018-1357751109.pdf

หน้า

Go to top