เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิดฟลูออเรสเซนส์ จำนวน 1 กล้อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:06ไทย
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ (Polarizing Microscope) จำนวน 1 เครื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ (Polarizing Microscope) จำนวน 1 เครื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:07ไทย
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:06ไทย
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:07ไทย
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 10/2557 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 9/2555 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 9/2555 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:06ไทย
กล้องจุลทรศน์แบบหัวกลับ ชนิดฟลูออเรสเซนส์ จำนวน 1 กล้อง ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพรรณี แปงใจตีพิมพ์14 ก.ค. 2017 - 16:10ไทย
กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพรรณี แปงใจตีพิมพ์15 ส.ค. 2017 - 13:38ไทย
กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์30 ต.ค. 2015 - 09:36ไทย
กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์27 พ.ย. 2015 - 09:28ไทย
กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์28 ธ.ค. 2015 - 13:57ไทย
กล้องผ่าตัดตาและจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์6 ส.ค. 2015 - 14:31ไทย
กล้องผ่าตัดตาและจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์18 ส.ค. 2015 - 09:44ไทย
กล้องผ่าตัดตาและจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์8 ก.ย. 2015 - 14:51ไทย
กล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
กล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:06ไทย
กล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคา  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
กล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้นและส่องลง ชนิดแอลอีดี จำนวน 15 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
กล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้นและส่องลง ชนิดแอลอีดี จำนวน 15 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:05ไทย
กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์21 ต.ค. 2015 - 10:01ไทย
กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์2 ธ.ค. 2015 - 13:27ไทย
กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์20 เม.ย. 2015 - 13:56ไทย
กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์5 มิ.ย. 2015 - 09:00ไทย
กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:06ไทย
กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์9 มิ.ย. 2015 - 09:57ไทย
กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์8 ก.ค. 2015 - 13:28ไทย
กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์แบบ convex จำนวน 1 ชุด  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์แบบ convex จำนวน 1 ชุด  ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:10ไทย
กล้องส่องตรวจผ่าตัดระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์26 ธ.ค. 2014 - 14:03ไทย
กล้องส่องตรวจผ่าตัดระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์30 ม.ค. 2015 - 09:20ไทย
กล้องส่องตรวจผ่าตัดระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์26 ก.พ. 2015 - 14:13ไทย
กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวิดีทัศน์ พร้อมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์10 ก.พ. 2015 - 14:07ไทย
กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวิดีทัศน์ พร้อมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์31 มี.ค. 2015 - 09:23ไทย
กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 กล้อง  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์5 มิ.ย. 2014 - 09:40ไทย
กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์31 ก.ค. 2014 - 09:58ไทย
กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์23 มิ.ย. 2014 - 14:39ไทย
กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์26 ม.ค. 2015 - 10:30ไทย
กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์3 มี.ค. 2015 - 09:39ไทย
กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์20 เม.ย. 2015 - 14:03ไทย
กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์5 มิ.ย. 2015 - 08:59ไทย
กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย

หน้า

Go to top