เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง  ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:06ไทย
กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดไฟเบอร์สโคป จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดไฟเบอร์สโคป จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:07ไทย
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ ชนิดปรับทิศทางได้ (Fiber optic) จำนวน ๑ ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:49ไทย
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจชนิดวีดิทัศน์ แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์20 เม.ย. 2015 - 14:06ไทย
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจชนิดวีดิทัศน์ แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์5 มิ.ย. 2015 - 09:08ไทย
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:48ไทย
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:05ไทย
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:20ไทย
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็กชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์5 พ.ย. 2014 - 10:07ไทย
กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็กชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์19 ธ.ค. 2014 - 09:20ไทย
กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับทิศทางได้แบบพกพา จำนวน 1 ชุด  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์3 ธ.ค. 2015 - 10:05ไทย
กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์19 ม.ค. 2016 - 14:19ไทย
กล้องส่องหลอดลมขนาดเล็ก และกล้องส่องหลอดลมขนาดปกติครบชุด จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:11ไทย
กล้องส่องหลอดลมขนาดเล็กและกล้องส่องหลอดลมขนาดปกติครบชุด จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 15:39ไทย
กล้องส่องหลอดลมขนาดเล็กและกล้องส่องหลอดลมขนาดปกติครบชุด จำนวน 1 ชุด  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
กล้องส่องเพื่อช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดิทัศน์แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์23 ส.ค. 2017 - 13:56ไทย
กล้องส่องเพื่อช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดีทัศน์แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 เครื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างภัทรชัย จิตราพิ...ตีพิมพ์22 ก.ย. 2017 - 09:03ไทย
กล้องอิมมูโนฟูออเรสเซนท์สำหรับวิเคราะห์อินไซตู ไฮบิไดร์เซชั่น จำนวน 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
กล้องเซอร์จิคัลไมโครสโคป พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอ ระบบออโต้โฟกัส (Surgical Microscope) จำนวน ๑ ชุด ข่าวประกาศร่าง TORเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 12:11ไทย
กล้องเซอร์จิคัลไมโครสโคป พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพวีดีโอ ระบบออโต้โฟกัส (Surgical Microscope) จำนวน 1 ชุด  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 16:24ไทย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้งภายในอาคาร พร้อมอุปรกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโฉมหญิง ประจักรตีพิมพ์17 ม.ค. 2017 - 19:07ไทย
กองคลัง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์24 ส.ค. 2015 - 15:24ไทย
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 163 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์5 ก.พ. 2016 - 13:14ไทย
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศร่าง TOR งานจ้างเดินท่อ HDPE ขนาด 315 มม. จากศูนย์สตรีศึกษาไปจนถึงหน้าหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 3 ข่าวประกาศร่าง TORสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์19 ธ.ค. 2014 - 13:46ไทย
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศร่าง TOR งานจ้่างซ่อมแซมหอพักอ่างแก้ว ข่าวประกาศร่าง TORสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์19 ธ.ค. 2014 - 16:42ไทย
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ข่าวประกาศร่าง TORสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์19 ธ.ค. 2014 - 14:38ไทย
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
กองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 ระเบียบ-ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและพัสดุเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์20 พ.ค. 2014 - 16:00ไทย
การ check program และการเข้าใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ ใหม่ ประกาศจากบัญชี 3 มิติจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์29 พ.ค. 2014 - 11:33ไทย
การ check program และการเข้าใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ ใหม่ คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์3 มิ.ย. 2014 - 12:15ไทย
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 ก.ย. 2014 - 15:32ไทย
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์18 ก.ย. 2017 - 16:07ไทย
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2549 ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีก่อนต่อไปภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2549 หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์9 ต.ค. 2015 - 15:03ไทย
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์27 ก.ย. 2016 - 15:20ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 พ.ย. 2016 - 10:40ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์4 ต.ค. 2016 - 14:56ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้้ผูกพัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์11 เม.ย. 2016 - 16:24ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน หนังสือเวียนสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์28 พ.ค. 2014 - 14:58ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์13 มิ.ย. 2014 - 12:34ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์19 ก.ย. 2014 - 16:18ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์15 ก.ย. 2016 - 16:26ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 , อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์24 พ.ย. 2016 - 09:49ไทย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนพัชรินทร์ วงค์ลานตีพิมพ์1 ต.ค. 2015 - 10:51ไทย

หน้า

Go to top