ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (อาหารทางสายยางสำเร็จรูป) 23 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ถุงบรรจุอาหารที่ให้ทางสายยาง,Gravity Extension set) 23 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ไม้ค้ำยันอลูมิเนียม เครื่องพยุงเดินแบบ 4 ขา) 23 เม.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 22 เม.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องฉีดสารทึบรังสีชนิด 2 หัวฉีด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 22 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 242. เครื่องฉาบตัวอย่างด้วยโลหะ จำนวน 1 เครื่อง 22 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 243.เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง 22 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 244. เครื่องตรวจอวัยวะภายใน กล้ามเนื้อเส้นเลือดและเส้นประสาท ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดห้ิ้วถือ จำนวน 1 ชุด 22 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 245. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี แบบ 5 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง 22 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 246. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี พร้อมระบบฟิวชั่น จำนวน 1 เครื่อง 22 เม.ย. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multi-Slice จำนวน 1 งาน 19 เม.ย. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 19 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 19 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 19 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อชุด Introducer sheath สำหรับเจาะหลอดเลือดสำหรับสอดสายสวนขนาดระหว่าง 4-9 Fr. จำนวน 1,200 ชุด 19 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กชนิด 1.9-2.0 Fr. เพื่อทำการรักษาผ่านหลอดเลือดชนิดปลายตรง จำนวน 500 เส้น 18 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กจิ๋วขนาดปลายเล็กกว่าหรือเท่ากับ 1.8 Fr. จำนวน 50 เส้น 18 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อกระบอกฉีดสารทึบรังสี (Opaque media loading,syringe) จำนวน 1,200 ชุด 18 เม.ย. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยอัตโนม้ัติฯ 18 เม.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space) ด้วยวิธี e-bidding คณะการสื่อสารมวลชน 17 เม.ย. 2562

หน้า

Go to top