ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 475 ลำดับที่ 9481 - 9500 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 25 ส.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 08 ก.ย. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 17 มี.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 15 ก.พ. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 06 พ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไประบบไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 05 พ.ย. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไประบบไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง 19 ธ.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงฟาวเลอร์ ชนิด 2 ไก จำนวน 15 เตียง 19 เม.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงฟาวเลอร์ ชนิด 2 ไก จำนวน 15 เตียง 08 ธ.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงฟาวเลอร์ ชนิด 2 ไก แบบสแตนเลส จำนวน 17 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 02 มิ.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงฟาวเลอร์ ชนิด 2 ไก แบบสแตนเลส จำนวน 17 เตียง 02 ก.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง   10 ก.พ. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง  08 ธ.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงโซฟา ปรับนั่ง - นอนได้ จำนวน 40 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 05 เม.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงโซฟา ปรับนั่ง-นอนได้ จำนวน 40 เตียง 19 ส.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงโซฟา ปรับนั่ง-นอนได้ จำนวน 40 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงโซฟา ปรับนั่ง-นอนได้ จำนวน 40 เตียง  24 มิ.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงโซฟา ปรับนั่ง-นอนได้ จำนวน ๔๐ เตียง คณะแพทยศาสตร์ 29 มิ.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บัตรสมาร์การ์ด) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘  กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ต.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนท่อเมนประปาและย้ายตำแหน่งบ่อวาล์ว ด้านหน้าหอพักนักศึกษาแพทย์ชาย ๑ คณะแพทยศาสตร์ 16 ธ.ค. 2553

หน้า

Go to top