ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 479 ลำดับที่ 9561 - 9580 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอล TOU Meter 3 Phase ไร่แม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 มี.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสันทนาการของนักศึกษาและโรงอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ส.ค. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ครั้งที่ 1 งานประกวดราคาจ้างเปลี่ยนระบบเชื่อมโยงจากเคเบิลทองแดงเป็นใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 มี.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน จัดซื้อชุดตรวจซ่อมสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) (ครั้งที่2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.ย. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างทำทางลาด ติดตั้งลิฟท์พร้อมฐานยกสูงที่อาคารยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 มิ.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกการเช่าคอมพิวเตอรฺ์ 45 ชุด โดยวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 ก.พ. 2559
ข่าวประกาศร่าง TOR มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขต TOR ของงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงศาลาธรรมพร้อมระบบปรับอากาศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 ก.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงห้องทำงานโครงการศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 มี.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทางเท้า ทางจักรยาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ขอบสะพานอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ก.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจ้างปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 ส.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2 รายการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 พ.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชุดผลิตน้ำประปา โดยวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ บริเวณข่วงพยอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 ส.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บวัสดุชีวมวล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 ม.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ จ้างเอกชนดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่ส่วนกลางด้านหน้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ต.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างดูแลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสวนปาล์ม โดยวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจ้างออกแบบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฝั่งเชิงดอย โดยวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน จ้างก่อสร้างงานรั้วทึบศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 ส.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารลูกช้างสัมพันธ์ ฉบับปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 มิ.ย. 2561

หน้า

Go to top