ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 479 ลำดับที่ 9561 - 9580 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด คณะแพทยศาสตร์ 09 ม.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด  คณะแพทยศาสตร์ 30 เม.ย. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บวัสดุชีวมวล จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08 ก.พ. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างพิมพ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายสัปดาห์และข่าวสารทองกวาว ปี ๒๕๕๕ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02 ก.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ผลการคัดเลือก งานจ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบน้ำและถังกรอง 06 ก.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ยกเลิกประกาศ การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องอบไล่ความชื้นข้าว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีการคัดเลือก ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 13 ม.ค. 2559
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ รถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 รายการ 17 ต.ค. 2559
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน4ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 รายการ 17 ต.ค. 2559
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกราคา งานจ้างก่อสร้าง อาคารเก็บข้าวเปลือกชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการคัดเลือก 20 ธ.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลื่อนกำหนดวันจำหน่ายเอกสารการประกวดราคา, กำหนดการชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ, กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา, กำหนดการประมุลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 13 ก.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลื่อยตัดกระดูกสันอก แบบแรงดันด้วยลม (Oscillating Sternum Saw) จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 08 มี.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลื่อยตัดกะโหลก จำนวน 1 ชุด 24 ก.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลื่อยตัดกะโหลก จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 29 มิ.ย. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เลื่อยตัดกะโหลก จำนวน 1 ชุด 21 ส.ค. 2555
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อชุดวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 02 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อชุดวิเคราะห์ไขมัน จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 02 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์ จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 02 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องบดตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง คณะเกษตรศาสตร์ 06 พ.ย. 2561

หน้า

Go to top