ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 481 ลำดับที่ 9601 - 9620 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง  คณะแพทยศาสตร์ 27 เม.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 05 เม.ย. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง 20 มิ.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 13 ต.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุด 25 พ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 28 ต.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด 29 ต.ค. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด 04 ธ.ค. 2555
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 10 ม.ค. 2556
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด 20 ก.พ. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด 28 ม.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด  31 ม.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด  19 ธ.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 2 คนดู จำนวน 4 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 23 ม.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 2 คนดู จำนวน 4 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 18 ธ.ค. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 2 คนดู จำนวน 4 ชุด 19 ก.พ. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 3 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 04 ธ.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 3 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 13 ม.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 3 ชุด 11 ก.พ. 2558

หน้า

Go to top