ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 482 ลำดับที่ 9621 - 9640 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 30 ตัว คณะแพทยศาสตร์ 19 ต.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 30 ตัว 17 พ.ย. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 15 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา และกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลแบบ DSLR ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 23 ส.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 9 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 9 กล้อง 14 มี.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 10 กล้อง  คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา พร้อมชุดวาดภาพ จำนวน 1 ชุด  24 ก.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องขยายส่องตรวจปากมดลูก จำนวน 1 กล้อง  คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 09 ธ.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด 14 ก.พ. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 ชุด   20 ม.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 กล่อง คณะแพทยศาสตร์ 06 มี.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 กล่อง 25 เม.ย. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด (ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์ 23 มิ.ย. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด 20 ก.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 18 พ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 24 เม.ย. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 07 เม.ย. 2558

หน้า

Go to top