ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด 14 ก.พ. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องขยายส่องตรวจปากมดลูก จำนวน 1 กล้อง  คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา พร้อมชุดวาดภาพ จำนวน 1 ชุด  24 ก.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 10 กล้อง  คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 9 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 9 กล้อง 14 มี.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา และกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลแบบ DSLR ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 23 ส.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 15 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 30 ตัว คณะแพทยศาสตร์ 19 ต.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 30 ตัว 17 พ.ย. 2559
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 3 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 04 ธ.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 3 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 13 ม.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 3 ชุด 11 ก.พ. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 2 คนดู จำนวน 4 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 18 ธ.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 2 คนดู จำนวน 4 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 23 ม.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 2 คนดู จำนวน 4 ชุด 19 ก.พ. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด  19 ธ.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด  31 ม.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด 28 ม.ค. 2556
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด 20 ก.พ. 2556

หน้า

Go to top