ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 81 - 100 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
62047155642 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-1699379296.pdf 988
62047154067 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-1549231660.pdf 988
62047096150 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-334967811.pdf 988
62047099235 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-1327323406.pdf 988
62047100850 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-2005247862.pdf 988
62047049157 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-281024292.pdf 988
62047004722 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-416898411.pdf 988
62047004003 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-1872055420.pdf 988
62037519429 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-1518080112.pdf 988
62037516198 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-1812425716.pdf 988
62037515301 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-1554053160.pdf 988
62037518428 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-1066316227.pdf 988
62037512118 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-136124449.pdf 988
62047047727 ซื้อน้ำยาใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 รายการ สำหรับโครงการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 03 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-1054594287.pdf 756
61117159452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะการสื่อสารมวลชน 29 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1863153902.pdf 1227
62037536806 ปรับปรุงพื้นหลังอาคารสาธิต3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-75449482.pdf 1494
62037407829 จ้างออกแบบรูปรายการและประมาณราคา การปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 สำนักทะเบียนและประมวลผล 28 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-247938912.pdf 520
62037147972 ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาจัดการภายในองค์กรและพัฒนาการสร้างแบรนด์ผู้ประกอบการโครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพสู่ SME (Micro to be SMEs) อำเภอบ้านธิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 22 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-837893807.pdf 983
62037168335 ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำรายงานบริหารจัดการแลประเมินผลโครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs) ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 22 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1477494005.pdf 983
62037166854 ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการโครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพสู่ SME (Micro to be SMEs) อำเภอบ้านธิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 22 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-2078167510.pdf 983

หน้า

Go to top