ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 161 - 180 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ เลเซอร์โซลิดสเตตชนิดผลึกไทเทเนียมเซฟไฟร์ (Titanium sapphiresolid-state laser) จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 08 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1782906293.PDF 7455
62037133690 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงสนามซอฟท์บอลด้วยการปรับพื้นพร้อมกับปลูกหญ้าใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-22952359.pdf 18345
62037130420 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศใต้สนามกีฬากลางและพื้นที่บริเวณด้านหลังอัฒจันทร์ฝั่งกระถางคบเพลิงด้วยการปรับพื้นปูตัวหนอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-445743425.pdf 18345
62037091372 ซื้อน้ำยาใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 17 รายการ สำหรับโครงการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 06 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1053470580.pdf 756
62027468406 ประกาศราคากลางงานประกวดราคาซื้อชุดตรวจซ่อมสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-579297861.pdf 280
62037093160 คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ คณะมนุษยศาสตร์ 06 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-802842714.pdf 9248
62037001095 คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงทาสี อาคาร HB 1 คณะมนุษยศาสตร์ 05 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-603072612.pdf 9248
62037010155 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและค่าอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน 5 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 01 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-906476873.pdf 15798
62037005037 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปรผลชนิด 12 ลีด จำนวน 2 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 01 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-227964141.pdf 15798
62027465530 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง CMU EZ Studio และชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1412947544.pdf 632
62037001834 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการเครื่อง Printer พร้อมหมึก ระยะเวลา 5 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-487048515.pdf 632
62027426739 จ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถยนต์ตู้) เพื่อขนข้อสอบ และรับ-ส่ง ผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ไป-กลับสนามสอบ สำนักทะเบียนและประมวลผล 28 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1387380377.pdf 520
62027465589 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 27 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1051396993.pdf 9116
62027449115 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบสารสนเทศ (ห้อง SERVER) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-150000542.pdf 18345
62027457599 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องทำกาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-843249824.pdf 282
62027393870 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1826584165.pdf 988
62027392134 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-2127403579.pdf 988
62027369122 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1898445284.pdf 988
62027353952 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1928471381.pdf 988
62027314376 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-440706098.pdf 988

หน้า

Go to top