องค์ความรู้ทางด้านการพัสดุ

เพิ่มองค์ความรู้พัสดุ

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด และไฟล์แนบ

หน้า 3 ลำดับที่ 41 - 45 จากทั้งหมด 45 รายการ
หัวข้อ ชื่อ-สกุล วันที่
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 07 มิ.ย. 2554
การตรวจสอบผู้เสนอราคา นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 02 มิ.ย. 2554
การยึดหน่วงเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 21 ต.ค. 2553
วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 21 ต.ค. 2553
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ นางสาว สุณิสา ธีตรานนท์ 11 ธ.ค. 2541

หน้า

Go to top