ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด

ขั้นตอนการขอคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564

1. นักศึกษาที่กรอกข้อมูลขอคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปเช็คข้อมูลที่นักศึกษาได้กรอกไว้ทาง E-MAIL ของนักศึกษาโดยใช้ CMU ACCOUNT เท่านั้น
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้เข้าไปกรอกข้อมูลใหม่ ที่ https://cmu.to/FrlHx
3. นักศึกษาที่กรอกขอคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจะได้รับเงินคืนดังนี้

หน้า

Subscribe to RSS - ด่วนที่สุด
Go to top