ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ ร่างขอบเขตของงานเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน (Particle Size Analyer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, 14 สิงหาคม, 2018
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top