ร่าง TOR จัดซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ แบบวีอาร์วี จำนวน 1 ระบบ โดยวิธี e-bidding

Go to top