ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่อวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 13 ธันวาคม, 2018
สถานะประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top