ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 26 รายการ ครั้งที่ 2

หน่วยงาน: 
ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, 5 กุมภาพันธ์, 2019
สถานะประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top