ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30 รายการ (น้ำเกลือ)โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงาน: 
ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, 18 กุมภาพันธ์, 2019
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top