ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยสารกัมมันตรังสี ชนิดโทโมกราฟฟี่ แบบ 2 หัวตรวจพร้อมซีที ชนิด 16 ภาพ (SPECT,CT) จำนวน 1 ชุด

หน่วยงาน: 
ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2019
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top