กล้องจุลทรรศน์สำหรับตัดเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 ตัว

หน่วยงาน: 
ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, 28 กุมภาพันธ์, 2011
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top