ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบปรับความเย็นได้ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-762-2555.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ม.ค. 2557 ปกติ e-Auction-308-2557.pdf
ยื่นเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 6 เครื่อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 07 ธ.ค. 2555 ปกติ Price1-998-2555.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกงานจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบน้ำและถังกรอง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-892-2555.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย ตู้ โต๊ะ ภายในหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 มิ.ย. 2556 ปกติ e-Auction-253-2556.pdf
ปรับปรุงคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล จำนวน 1 รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1405-2557.pdf
ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-968-2555.pdf
ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-227-2553.pdf
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1556-2557.pdf
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ธ.ค. 2555 ปกติ Price1-1003-2555.pdf
เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-976-2555.pdf
ชุดทดลองการกระเจิง/แทรกสอด (He-Ne Laser Set) จำนวน 10 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ต.ค. 2553 ปกติ Price1-168-2553.pdf
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ คัดเลือกจ้าง 7/2554  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ก.ค. 2554 ปกติ Price1-501-2554.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จ.ลำพูน การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 ก.พ. 2556 ปกติ e-Auction-231-2556.pdf
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๑๑๒ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 ก.พ. 2555 ปกติ e-Auction-152-2555.pdf
ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1305-2556.pdf
เครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด จำนวน 1 เครื่อง  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ธ.ค. 2554 ปกติ e-Auction-137-2554.pdf
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่าสถานที่ประกอบการร้านกาแฟ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1123-2556.pdf
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกั้นแสงประจาอาคารบรรยาย, งานวิจัยและงานพัฒนาบุคลากร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 23 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-772-2555.pdf
โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ (รายการที่ 204-206 ตามรายละเอียดแนบท้าย) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 07 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1210-2556.pdf

หน้า

Go to top