ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เครื่องวิเคราะห์เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-120-2554.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 04 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-756-2555.doc
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 รายการ คัดเลือกจ้าง 5/2554 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 06 ก.ค. 2554 ปกติ Price1-489-2554.pdf
ตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 51 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ก.พ. 2556 ปกติ Price1-1064-2556.pdf
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1364-2556.pdf
จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 4 ชั้น พื้นที่ ประมาณ 2,562 ตรม. การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 ส.ค. 2555 ปกติ e-Auction-198-2555.pdf
ปรับปรุงคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล จำนวน 1 รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1405-2557.pdf
เครื่องสแกนฟิล์มเอกซเรย์พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1332-2556.pdf
ยื่นเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 6 เครื่อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 07 ธ.ค. 2555 ปกติ Price1-998-2555.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกงานจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบน้ำและถังกรอง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-892-2555.pdf
กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-761-2555.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ตู้ปลอดเชื้อ ชุดกรงเลื้องหนู ชุดกรงเลี้ยงกระต่าย การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 08 ส.ค. 2556 ปกติ e-Auction-270-2556.pdf
งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำคนพิการ ชั้น G อาคาร 30 ปี ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1136-2556.pdf
การขายเศษวัสดุเก่า รายการ ถังขยะชำรุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 06 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1209-2556.pdf
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ธ.ค. 2556 ปกติ e-Auction-299-2556.pdf
ยกเลิกงานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจบัตร ขึ้น-ลง หอพักนักศึกษา จำนวน ๑๕ อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.ย. 2555 ปกติ e-Auction-203-2555.pdf
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 มี.ค. 2554 ปกติ Price1-385-2554.pdf
เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-964-2555.pdf
ขายทอดตลาดหนังสือพิมพ์เก่า หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล ม้วนวิดีทัศน์ และเทปคาสเซท ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 04 เม.ย. 2556 ปกติ Price1-1101-2556.pdf
เครื่องย้อมสไลด์ Immunohistochemistry แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-225-2553.pdf

หน้า

Go to top