ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.2 Ghz จำนวน 4 เครื่อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 มิ.ย. 2554 ปกติ Price1-477-2554.pdf
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารปฏิบัติกลาง คณะวิทยาศาสตร์ (อาคารอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่) จำนวน 1 รายการ จ้าง 1/2557  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1297-2556.pdf
เครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด จำนวน 1 เครื่อง  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ธ.ค. 2554 ปกติ e-Auction-137-2554.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กระปุกพลาสติกฝาสีเหลือง)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-372-2554.pdf
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่าสถานที่ประกอบการร้านกาแฟ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1123-2556.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ม.ค. 2557 ปกติ e-Auction-308-2557.pdf
ยื่นเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 6 เครื่อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 07 ธ.ค. 2555 ปกติ Price1-998-2555.pdf
งานจ้างปรับปรุงโรงปุ๋ยเดิมเป็นอาคารฝึกอบรม ณ พื้นที่แม่เหียะ จำนวน 1 รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.ย. 2556 ปกติ Price1-1265-2556.pdf
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกั้นแสงประจาอาคารบรรยาย, งานวิจัยและงานพัฒนาบุคลากร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 23 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-772-2555.pdf
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 30 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มิ.ย. 2554 ปกติ Price1-482-2554.pdf
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ธ.ค. 2555 ปกติ Price1-1003-2555.pdf
เครื่องย้อมสไลด์ Immunohistochemistry แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-225-2553.pdf
การขายเศษวัสดุเก่า รายการ ถังขยะชำรุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 06 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1209-2556.pdf
ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-968-2555.pdf
งานจ้างปรับปรุงห้องพักใต้ถุนอาคารหอพักนักศึกษาหญิงจำนวน ๑ รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 01 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1544-2557.pdf
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ คัดเลือกจ้าง 8/2556 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ก.ค. 2556 ปกติ Price1-1180-2556.pdf
เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบและมวลน้ำในร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-750-2555.pdf
เครื่องถ่ายภาพเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1307-2556.pdf
งานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค (UNROCC)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1133-2556.pdf
ยกเลิกประกาศการจ้างเหมาต่อเติมฯ(ตกแต่ง) สถาบันภาษาฯ สาขา 2 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-896-2555.pdf

หน้า

Go to top