ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 12 ลำดับที่ 221 - 240 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 27 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-974216019.pdf
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบดิจิตอล จำนวน 1 ห้อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์ 27 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2108327913.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ หน้าห้องตรวจเบอร์ 2 ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-399993899.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 พร้อมรื้อถอน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 22 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1318385991.pdf
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ (High Pressure Homogenizer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1272605095.pdf
ประกวดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1211630218.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 20 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-62002082.pdf
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่อวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ 20 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-576450638.pdf
ประกาศคณธมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์ 20 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1242106252.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-219188149.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจหลอดลมและสายเสียงพร้อมจอภาพ แบบเคลื่อนย้ายได้ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-618562992.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติค ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1053550626.pdf
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate reader) จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1857637664.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 15 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-900978899.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 3 หัวตรวจ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 15 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-819409527.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อผ่านปลายประสาท ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 15 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1258938825.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 14 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1412331681.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 14 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-856654822.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ด้วยการดูดกลืนแสงชนิดแบบ Double Beam จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 14 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-682027471.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 14 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-36258006.pdf

หน้า

Go to top