ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 209 ลำดับที่ 4161 - 4180 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 120 ลูก ด้วยวิธีการประกวดราคา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1127-2556.pdf
การประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดั๊ม ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ม.ค. 2554 ปกติ e-Auction-22-2554.pdf
การประกวดราคาซื้อมอเตอร์ปั๊มเติมอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-657-2554.pdf
การประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1913831615.pdf
การประกวดราคาจ้างพิมพ์ข่าวสารทองกวาว และข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายสัปดาห์ ประจำปี ๒๕๕๖  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-917-2555.pdf
การประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า(ประตุเข้า – ออก คณะเกษตรศาสตร์) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 23 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-773-2555.pdf
การประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารพลศึกษา ประจำปี 2556 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 24 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-888-2555.pdf
การประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา 40 ปี  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 05 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-510-2554.pdf
การประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา 40 ปี ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 09 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-514-2554.pdf
การประกวดราคาจ้างตัดชุดวอร์มและเสื้อทีม ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 08 พ.ย. 2555 ปกติ Price1-980-2555.pdf
การประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 KVA พร้อมอุปกรณ์เก็บเสียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 04 ก.ย. 2555 ปกติ e-Auction-201-2555.pdf
การประกวดราคางานเสริมคันถนนโซนต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-829-2555.pdf
การประกวดราคางานปรับปรุงและก่อสร้างขอบทางเท้า จำนวน ๕ จุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 20 มิ.ย. 2555 ปกติ Price1-795-2555.pdf
การประกวดราคางานปรับปรุงหลังคาอาคารบริการนักศึกษา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 19 มิ.ย. 2555 ปกติ Price1-791-2555.pdf
การประกวดราคางานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของหน่วยกำจัดน้ำเสีย(แม่เหียะ) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 มิ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1204442642.pdf
การประกวดราคางานจ้าปรับปรุงระบบกราวด์แรงสูงและระบบล่อฟ้าแรงสูง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ก.พ. 2557 ปกติ Price1-1450-2557.pdf
การประกวดราคางานจ้างเหมาเปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก จำนวน 510 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 05 ก.พ. 2556 ปกติ Price1-1047-2556.pdf
การประกวดราคางานจ้างเดินท่อประปา PE ขนาด 315 มม.และ 200 มม.(จากถังจ่ายน้ำประปา – วงเวียนคณะสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ก.ค. 2555 ปกติ e-Auction-183-2555.pdf
การประกวดราคางานจ้างรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๑๕ อาคาร การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2554 ปกติ e-Auction-92-2554.pdf
การประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารบริการนักศึกษา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-830-2555.pdf

หน้า

Go to top