ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 212 ลำดับที่ 4221 - 4240 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 26 ก.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1459363830.pdf
ขายทอดตลาดครุภัฎฑ์ ชำรุด จำนวน 2 รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 11 ก.พ. 2557 ปกติ Price1-1452-2557.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 02 ก.ย. 2553 ปกติ Price1-143-2553.pdf
ปรับปรุงระบบท่อ Main Pipe Line Oxygen อาคารบุญสม มาร์ติน - อาคารศรีพัฒน์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 16 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-278-2553.pdf
เครื่องถ่ายภาพเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1307-2556.pdf
งานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค (UNROCC)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1133-2556.pdf
การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 มิ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-516353566.pdf
เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2553 ปกติ Price1-212-2553.pdf
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดหยด จำนวน 8 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 08 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-347-2554.pdf
ครุภัณฑ์ 2 รายการ ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลฯ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-45-2553.pdf
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนด้านการสร้างสรรค์ดนตรีและการแสดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิจิตรศิลป์ 17 ม.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-833368099.pdf
เครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ทดลองขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-752-2555.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 29 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 27 ม.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1803567588.pdf
เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1328-2556.pdf
การประกวดราคาจ้างพิมพ์ข่าวสารทองกวาว และข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายสัปดาห์ ประจำปี ๒๕๕๖  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-917-2555.pdf
เครื่องอุ่นเลือดและสารละลายก่อนเข้าร่างกายผู้ป่วย จำนวน 7 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 20 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-546-2554.pdf
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 ก.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1152534651.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (Colostomy Urostomy/ Drainable/flange) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 15 ก.พ. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-390208901.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารแห้งและประเภทวัสดุสำหรับบรรจุอาหาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-552507810.pdf
เครื่องฉีดสารทึบรังสีแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 28 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1561-2557.pdf

หน้า

Go to top