ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 213 ลำดับที่ 4241 - 4260 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 02 มิ.ย. 2553 ปกติ Price1-88-2553.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องส่องความร้อน เครื่องวัดความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า   ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2557 ปกติ Price1-1491-2557.pdf
การจัดจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะ จำนวน ๑ รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-427-2554.pdf
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๒ รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 28 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-666-2554.pdf
ครุภัณฑ์ หัวกรอความเร็วสูง (Airotor) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 14 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-258-2553.pdf
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 28 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1414-2557.pdf
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๓๐ รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-859-2555.pdf
ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการวิชาการ 02 ส.ค. 2554 ปกติ e-Auction-84-2554.pdf
ประกาศจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ในระดับองค์กร (Campus Agreement)  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 05 มี.ค. 2555 ปกติ e-Auction-156-2555.pdf
ครุภัณฑ์ ชุดรับวัตถุดิบเพื่อการผลิตสารเคมีมูลค่าสูง จำนวน ๑ ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 พ.ค. 2554 ปกติ Price1-444-2554.pdf
ประกวดราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 43 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ก.พ. 2557 ปกติ Price1-1451-2557.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (ภาชนะและสายดูดสำหรับรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 03 พ.ย. 2554 ปกติ Price1-609-2554.pdf
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 16 เครื่อง 15/2555 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 26 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-938-2555.jpg
เครื่องวัดความดันโลหิตสัตว์ทดลองจากภายนอก จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1330-2556.pdf
เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์และวีดีโอ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 พ.ย. 2553 ปกติ Price1-200-2553.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 16 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-523-2554.pdf
กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ จำนวน ๑ ชุด   ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2554 ปกติ Price1-627-2554.pdf
ครุภัณฑ์ รถแทรกเตอร์ ขนาด 47 แรงม้า จำนวน 1 คัน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 28 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1560-2557.pdf
งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา 2 ชั้น 2 จำนวน 1 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 03 เม.ย. 2557 ปกติ e-Auction-329-2557.pdf
เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1303-2556.pdf

หน้า

Go to top