ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 215 ลำดับที่ 4281 - 4300 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา 40 ปี ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 09 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-514-2554.pdf
ชุดเครื่องห้ามเลือดชนิดใช้กับลมหรือแก๊สไนโตรเจนพร้อมเครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 22 พ.ย. 2554 ปกติ Price1-618-2554.pdf
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ รถตู้ รถแลนด์ครุยเซอร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 09 ก.ค. 2556 ปกติ Price1-1179-2556.pdf
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 รัฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 07 มี.ค. 2557 ปกติ e-Auction-320-2557.pdf
ประกวดราคา กิจกรรมออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังงานฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 ม.ค. 2557 ปกติ e-Auction-311-2557.pdf
ครุภัณฑ์ ตู้อบแร่ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1368-2556.pdf
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 25 เม.ย. 2557 ปกติ Price1-1532-2557.pdf
เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบและมวลน้ำในร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-750-2555.pdf
ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักทะเบียนและประมวลผล 12 พ.ค. 2554 ปกติ e-Auction-61-2554.pdf
งานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก(หอพักนักศึกษา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-23-2553.pdf
 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนชนิดภายในและภายนอกหลอดเลือดแบบศูนย์รวมพร้อมเครื่องมอนิเตอร์แบบข้างเตียง จำนวน 1 ชุด    การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2554 ปกติ e-Auction-97-2554.pdf
ตู้เก็บตัวอย่างอุณหภูมิต่ำ (Freezer-86 องศาเซลเซียส) จำนวน 1 ตู้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-63-2553.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ขนาด 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 ต.ค. 2555 ปกติ e-Auction-207-2555.pdf
ขายทอดตลาดวัสดุ ปี 2554 จำนวน 53 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ 24 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-550-2554.pdf
ราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการวิชาการ 01 มี.ค. 2554 ปกติ Price1-377-2554.pdf
๑. ชุดทดลองการแผ่รังสีความร้อน ๒. หัววัดรังสีความร้อน จำนวน ๑๐ ชิ้น ๑๔/๒๕๕๔  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-281-2553.pdf
ชุดวัดแรงและการสั่นสะเทือน จำนวน ๑ ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-771-2555.pdf
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ 15 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-956-2555.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.พ. 2557 ปกติ Price1-1446-2557.pdf
ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1327-2556.pdf

หน้า

Go to top