ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 217 ลำดับที่ 4321 - 4340 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดเหนือม่วง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 22 ก.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1193391353.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าและวางขอบคันหินสำเร็จรูป ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-521-2554.pdf
รับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 11 เม.ย. 2555 ปกติ Price1-739-2555.pdf
งานจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และหลังที่ 5 รวม 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักทะเบียนและประมวลผล 02 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-111-2553.pdf
แก้ไขราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเทคนิคการแพทย์ 22 มิ.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-606874018.pdf
การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 12 มิ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-517134800.pdf
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเซิฟเวอร์เสมือนฯ จำนวน 1 ระบบ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 25 พ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1608432132.pdf
ระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก จำนวน 1 ระบบ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1365-2556.pdf
เครื่องวัดกำลังของเลนส์เทียมด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 28 พ.ค. 2557 ปกติ Price1-1566-2557.pdf
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ 11 มิ.ย. 2553 ปกติ Price1-94-2553.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทผลไม้ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 17 ธ.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-679354292.pdf
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 05 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-903-2555.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 15 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1025-2556.pdf
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑๗ ชุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-352-2554.pdf
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปิดประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารฝึกปฏิบัติการ (อาคาร 10) คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 06 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-506708985.pdf
ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักทะเบียนและประมวลผล 19 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-588-2554.pdf
ประกาศเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 26 ส.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1538479032.pdf
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ 11 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-824-2555.pdf
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 95รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 31 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1432-2557.pdf
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จอสัมผัสเพื่อให้บริการแบบ Touch Screen จำนวน 2 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุด 27 มี.ค. 2557 ปกติ Price1-1499-2557.pdf

หน้า

Go to top