ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 217 ลำดับที่ 4321 - 4340 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 07 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1115-2556.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-566-2554.jpg
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 05 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-293-2554.jpg
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 07 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1020-2556.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 04 พ.ค. 2555 ปกติ Price1-756-2555.doc
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 28 ส.ค. 2556 ปกติ Price1-1236-2556.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-436-2554.jpg
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 09 ม.ค. 2555 ปกติ Price1-670-2555.jpg
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.ย. 2555 ปกติ Price1-898-2555.pdf
เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 เม.ย. 2557 ปกติ Price1-1541-2557.pdf
เรื่อง จ้างพิมพ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายสัปดาห์และข่าวสารทองกวาว ปี ๒๕๕๕ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-111-2554.pdf
เรื่อง ยกเลิกประกาศ การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องอบไล่ความชื้นข้าว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีการคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 13 ม.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1630227600.pdf
เลื่อนกำหนดวันจำหน่ายเอกสารการประกวดราคา, กำหนดการชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ, กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา, กำหนดการประมุลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 13 ก.ค. 2555 ปกติ e-Auction-181-2555.pdf
เลื่อยตัดกระดูกสันอก แบบแรงดันด้วยลม (Oscillating Sternum Saw) จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 08 มี.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-763455703.pdf
เลื่อยตัดกะโหลก จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-840-2555.pdf
เลื่อยตัดกะโหลก จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 29 มิ.ย. 2555 ปกติ Price1-803-2555.pdf
แก้ไขราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเทคนิคการแพทย์ 22 มิ.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-606874018.pdf
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1708443467.pdf
โคมไฟผ่าตัด แบบติดเพดาน จำนวน 3 ชุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 09 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-244-2553.pdf
โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 11 ก.ค. 2554 ปกติ Price1-493-2554.pdf

หน้า

Go to top