ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 218 ลำดับที่ 4341 - 4360 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะการสื่อสารมวลชน 06 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1347-2556.pdf
รถยนต์ตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 ก.พ. 2555 ปกติ e-Auction-151-2555.pdf
เครื่องฉีดสารทึบรังสีแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. 2557 ปกติ Price1-1421-2557.pdf
เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไต ชนิดต่อเนื่อง CRRT จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-79-2553.pdf
ครุภัณฑ์ ฐาน Dentoform พร้อมฟันครบชุด จำนวน 112 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 ก.พ. 2556 ปกติ Price1-1061-2556.pdf
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถาบันภาษา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันภาษา 17 ก.ย. 2556 ปกติ Price1-1273-2556.pdf
เครื่องล้างไตแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553 ปกติ Price1-40-2553.pdf
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 117 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1129-2556.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (สำลี)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-371-2554.pdf
จ้างปรับปรุงงาน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะศึกษาศาสตร์ 05 ส.ค. 2554 ปกติ Price1-509-2554.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 49 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 08 ม.ค. 2557 ปกติ e-Auction-305-2557.pdf
ยกเลิกการประกวดราคางานจ้างทำความสะอาดสำนักงานหอพักนักศึกษา เฮือนพวงชมพู(หอพักสีชมพู) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 08 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-949-2555.pdf
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยหอพัก 40 ปี และ หอพักสีชมพู โดยวิธีประกวดราคา  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 ส.ค. 2555 ปกติ Price1-875-2555.pdf
๑. ตู้ดูดควันแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๑๖/๒๕๕๔ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 27 ม.ค. 2554 ปกติ Price1-332-2554.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 15 มิ.ย. 2554 ปกติ Price1-470-2554.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ออโตเคลปเทป ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 03 ก.ค. 2556 ปกติ Price1-1168-2556.pdf
เครื่องดูดศีรษะเด็ก พร้มหัวดูดซิลิโคน จำนวน 2 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2553 ปกติ Price1-129-2553.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 26 ก.พ. 2557 ปกติ Price1-1461-2557.pdf
งานจ้างปรับปรุงภมิทศนโดยรอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 เม.ย. 2554 ปกติ Price1-428-2554.pdf
ชุดเครื่องมือประกันคุณภาพลำรังสี จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-582-2554.pdf

หน้า

Go to top