ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 4 ลำดับที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ 13 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-742166279.pdf
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติงานสตูดิโอจิตรกรรม โรงประลอง A1, A3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ 13 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-282656305.pdf
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงที่ใช้ในงานวิจัยและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ 13 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-2058620682.pdf
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ 13 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1712902891.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1829462520.pdf
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคาร HB 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะมนุษยศาสตร์ 08 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-590376933.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยสารกัมมันตรังสี ชนิดโทโมกราฟฟี่ แบบ 2 หัวตรวจพร้อมซีที ชนิด 16 ภาพ (SPECT,CT) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 08 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1603175883.pdf
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิจิตรศิลป์ 08 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1776713602.pdf
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิจิตรศิลป์ 08 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1776713602.pdf
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบ FDM จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 06 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1087291409.PDF
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 06 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-727270086.PDF
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13รายการ (กระดาษปอนด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 06 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1206691442.pdf
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารฝึกปฏิบัติการ (อาคาร 10) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 06 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1119652668.pdf
ประกาศขายทอดตลาดอาคารโรงงานช่าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ พร้อมรื้อถอน (ครั้งที่ 2) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานมหาวิทยาลัย 05 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-953722860.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1รายการ (แอลกอฮอล์ชุบสำเร็จ Alcohol pad) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 04 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-275011190.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1รายการ (ทรีเวย์ Stopcock) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 04 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-623586663.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2รายการ (ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย,สายดูดสำหรับรองรับภาชนะสารคัดหลั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 04 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1488995180.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (ถุงมือศัลยกรรมชนิดมีแป้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 04 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-574862437.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ถุงมือปลอดเชื้อชนิดไม่มีแป้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 04 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-808853448.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ผ้าปิดจมูก,หมวกกระดาษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 04 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-953433321.pdf

หน้า

Go to top