ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 08101 จำนวน 1 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ 06 มิ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1848146470.pdf
เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 30 ก.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1266053479.pdf
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 10 มิ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1262846027.pdf
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก (ชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 23 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-187498125.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เสื้อคลุม Non Sterile disposableแบบเต็มตัว) ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 30 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1582317332.pdf
จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก และ อุปกรณ์สำหรับปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 12 ก.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1678588707.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะการสื่อสารมวลชน 28 ก.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1996090732.pdf
ชุดผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาทารกในครรภ์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 เม.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1594625515.pdf
เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 31 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 21 ก.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1046689657.pdf
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส (โต๊ะทำงานและชั้นวางติดผนัง) จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์สัตว์ทดลอง 16 ม.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-566138476.pdf
ประกาวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสเรียน 3 คณะเกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 06 ต.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1481186536.pdf
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 06 ต.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-27748643.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50 รายการ (สายสวนปัสสาวะ/สายสวนกระเพาะใส/สายฟิดดิ้งทิ้ว/สายยางเหลือง/สาย Extension/สายซักชั่น) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 เม.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1878544835.pdf
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (รถยนต์ตู้โดยสาร) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 22 พ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-881941560.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำผิวดิน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1799355442.pdf
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักทะเบียนและประมวลผล 10 ก.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1580038223.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 11 ม.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1504478342.pdf
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 28 ธ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-9137503.pdf
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอ งานจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บข้าวเปลือกชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการคัดเลือกราคา ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 08 ธ.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1293438728.pdf
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 163 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 ก.พ. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1705651251.pdf

หน้า

Go to top