ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 5 ลำดับที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 16 ก.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-774280978.pdf
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน งานจัดจ้างเปลี่ยนสายเคเบิลแรงสูง โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 พ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-445513567.pdf
ชุดผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาทารกในครรภ์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 เม.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1594625515.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (โครงการเพิ่มสมรรถภาพเชิงวิชาการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 03 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1374655351.PDF
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงที่ใช้ในงานวิจัยและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิจิตรศิลป์ 22 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-85278645.pdf
ขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 04 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1105525089.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพักประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น จำนวน 364 ห้อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 ธ.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-172249232.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 01 พ.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-991407259.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพคณะศึกษาศาสร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 17 ม.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-962138464.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.พ. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-34488706.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานหน่วยโทรศัพท์ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ก.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1246988392.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานอาคารเฉลิมพระเกียรติ และปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟอาคารเรียนและปฏิบัติการ1 และอาคาร 3 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 06 ต.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-720834221.pdf
ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างถนนและบันไดทางขึ้นหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ส.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1605845532.pdf
ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านข้างอาคารวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 ต.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1679602814.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบันทึกภาพดิจิทัลเพื่อการตรวจสอบแบบ IP การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด 27 ต.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-236958786.pdf
งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 16 ก.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-22044497.pdf
เครื่องนวดหัวใจชนิดภายนอกแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 16 ต.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1824587954.pdf
เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีดพร้อมแปลผล จำนวน 5 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 05 มิ.ย. 2557 ประกาศปกติ Price1-1589-2557.pdf
ปรับปรุงห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม เบอร์ 26 อาคารศรีพัฒน์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 21 ก.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1254273375.pdf
ประกวดราคาจ้างเดินท่อ HDPE ขนาด 315 มม.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-237012660.pdf

หน้า

Go to top