ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากน้อยไปมาก วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อชุดตรวจซ่อมสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-410251315.pdf
จ้างติดตั้งวงจรปิดโซนสามแยกอาคารบริหาร,หอพักนักศึกษา,บ้านพักอาจารย์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มิ.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1142872101.pdf
ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 70 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 มี.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-510511476.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-559146924.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศาลาธรรมพร้อมระบบปรับอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1733985810.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1367497505.pdf
จ้างดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1752329326.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 85 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 มี.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-691367547.pdf
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบัสขนาดไม่น้อยกว่า 32 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 พ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1384278109.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดซากวัสดุที่ได้จาการรื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 12 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1764130964.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1742216113.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจ้างปรับปรุงพื้นห้องอ่านหนังสือหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ม.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-473870260.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานช่วงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ธ.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1183696642.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแม่เหียะ บ่อฆ่าเชื้อโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-689489312.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ส.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-496523089.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักนักศึกษาต้นแบบ 4 อาคาร (LA4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1659737008.pdf
ประกาศขายทอดตลาดอาคารฝึกอบรม สถานีวิจัยระบบทรัพยากร พร้อมรื้อถอน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1015806779.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุ ที่ได้จากการรื้อถอน จำนวน 18 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02 พ.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-666810819.pdf
ประกวดราคางานตกแต่งปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 ส.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1354092745.pdf
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-703669674.pdf

หน้า

Go to top