ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 7 ลำดับที่ 121 - 140 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อน้ำยาตรวจสารเคมีในเลือด จำนวน 26 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1655921899.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน 1 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1716921345.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานช่วงที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-141927974.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานช่วงที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-141927974.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1946016454.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศขายทอดตลาดอาคารโรงงานช่าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูการ พร้อมรื้อถอน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 31 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-2082735983.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษา การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1724715648.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระบบเมตาบอลิซึมขณะออกกำลังกายในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 29 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1146091336.pdf
ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดำเนินการจัดทำหลักสูตรและสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอน เรื่องการทำการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 28 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-653395632.pdf
ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class Type A2 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคนิคการแพทย์ 28 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1811926157.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังอาคารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1314943789.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน พร้อมติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 24 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1063920579.pdf
ปิดประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-2038876689.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-603744153.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1107610197.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล ๒ พร้อมปูแอสฟัลล์คอนกรีตโดยรอบสนาม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-818278860.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำหนังสือช้างทองคำ ปี 2561 จำนวน 350 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1947850374.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อกระเช้าของขวัญเพื่อสุขภาพ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดตั้งศูนย์ สื่อสารฯ 21 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1709927103.pdf
ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 26 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุด 21 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-75445492.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าถนนภายในไร่ฝึกอบรมแม่เหียะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 ม.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1188905574.pdf

หน้า

Go to top