ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 8 ลำดับที่ 141 - 160 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่ประกอบและจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม ( ร้านกาแฟ ) บริเวณห้องสมุดในสวน ชั้น 5 อาคารเรียนรวม ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 14 พ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1047398634.pdf
เช่าชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นและลำไส้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด และชุดส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยความถี่คลื่นเสียงอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1414174396.pdf
เช่าชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นและลำไส้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด และชุดส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยความถี่คลื่นเสียงอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 14 ม.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-62565722.pdf
เชิญชวนยื่นเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ก.ย. 2556 ปกติ Price1-1263-2556.pdf
เชิญชวนยื่นเสนอราคา จัดซื้อเครื่อง iPad พร้อมอุปกรณ์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1042-2556.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อโทรทัศน์จอแบน แอลอีดี ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 พ.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-657348162.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 23 ธ.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1605358468.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ส.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1798828851.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 เม.ย. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1072685769.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-855082656.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 ส.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-324239756.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 เม.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-510917599.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ม.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1261183723.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไข่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 25 ส.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1708605647.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไก่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1728769199.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไก่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 23 ก.พ. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1262572310.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไก่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 13 ส.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-748999225.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไก่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 12 ก.พ. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1404646847.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไก่สด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 06 ส.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1717523360.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทเบเกอรี่ ขนมไทย และอาหารทำด้วยแป้งสุกดิบ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-882268263.pdf

หน้า

Go to top