ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 9 ลำดับที่ 161 - 180 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศเรียงจากมากไปน้อย ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็กสำหรับห้องฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 09 มิ.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1021471989.pdf
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 2 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 06 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1225090992.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอล TOU Meter 3 Phase ไร่แม่เหียะ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1440657766.pdf
ประกวดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 พ.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1211630218.pdf
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 15 ธ.ค. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1421472221.pdf
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ของทารกใรครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ จำนวน 15,000 test ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 04 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1670965355.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 26 เม.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-179219872.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 01 พ.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-541520941.pdf
ตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 51.1 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 13 ม.ค. 2559 ประกาศปกติ cmupurchase-2016-1491455234.pdf
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของกระจกตา และช่องด้านหน้าของลูกตา (CorneaAnterior Segment OCT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 20 พ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1989312567.PDF
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 09 มิ.ย. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1620236880.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 2 ภาควิชาจุลชีววิทยา การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-2033464076.pdf
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทเบเกอรี่ ขนมไทย และอาหารทำด้วยแป้งสุกดิบ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 12 ก.พ. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-1362227646.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13รายการ (กระดาษปอนด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 06 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1206691442.pdf
ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง หอพักนักศึกษาในกำกับ (สวนดอก) 10 ก.ย. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-111545223.pdf
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 14 ก.ย. 2558 ประกาศปกติ cmupurchase-2015-791345519.pdf
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 2/2558 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ 25 ธ.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-1950191276.PDF
ประกาศจัดจ้างเปลี่ยนสายเมนต์ไฟฟ้า อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสังคมศาสตร์ 02 ต.ค. 2557 ประกาศปกติ cmupurchase-2014-360132652.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-1588133874.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกแฝดในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 29 เม.ย. 2562 ประกาศปกติ cmupurchase-2019-743421831.pdf

หน้า

Go to top