ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 10 ลำดับที่ 181 - 200 จากทั้งหมด 4381 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เครื่องล้างหม้อนอน จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 01 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-103-2553.pdf
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 ก.พ. 2556 ปกติ e-Auction-230-2556.pdf
ระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก จำนวน 1 ระบบ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ธ.ค. 2556 ปกติ Price1-1365-2556.pdf
เครื่องปั่นเหวี่ยง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-966-2555.pdf
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 09 พ.ค. 2556 ปกติ Price1-1119-2556.pdf
เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1014-2556.pdf
ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ก.พ. 2555 ปกติ e-Auction-150-2555.pdf
เครื่องถ่ายภาพเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2556 ปกติ Price1-1307-2556.pdf
เครื่องถ่ายภาพจากเจล จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 02 ก.ค. 2553 ปกติ Price1-108-2553.pdf
เครื่องชั่งและเขย่าถุงเลือดที่สามารถเชื่อมผนึกถุงเลือดได้ จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ธ.ค. 2554 ปกติ Price1-644-2554.pdf
จ้างทำโปรแกรมการทดสอบภาษาอังกฤษ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 มิ.ย. 2556 ปกติ Price1-1151-2556.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กระปุกพลาสติกฝาสีเหลือง)  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.พ. 2554 ปกติ Price1-372-2554.pdf
เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร จำนวน 1 เครื่อง  การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 06 ก.ย. 2554 ปกติ e-Auction-114-2554.pdf
ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ตู้  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ต.ค. 2555 ปกติ Price1-971-2555.pdf
เครื่องตรวจระบบประสาทอัตโนมัติในคนแบบ Non-invasive จำนวน 1 ชุด  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ก.ย. 2554 ปกติ Price1-573-2554.pdf
ตู้ปลอดเชื้อระดับสอง (Laminar airflow biosafety) จำนวน 1 ตู้  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ม.ค. 2556 ปกติ Price1-1019-2556.pdf
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ธ.ค. 2556 ปกติ e-Auction-299-2556.pdf
งานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จำนวน 2 รายการ จ้าง 11/2555 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.ค. 2555 ปกติ Price1-841-2555.pdf
ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาวิทยุกระจายเสียง โดยวิธีประกวดราคา  ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 06 พ.ย. 2556 ปกติ Price1-1312-2556.pdf
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อาคารบุญสม มาร์ติน จำนวน 1 ระบบ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ธ.ค. 2553 ปกติ Price1-223-2553.pdf

หน้า

Go to top