ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 3100 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน 1 รายการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 14 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-341747114.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ การจัดจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมการบริหารงานพิมพ์ จำนวน 1 งาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 14 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-663763005.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1637344166.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ระบบสายพานลำเลียงแนวราบ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักทะเบียนและประมวลผล 14 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-980093758.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ (ถุงขยะพลาสติกชนิดหนา สีดำ) สำนักงานหอพักนักศึกษา 14 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-2023106568.pdf
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 14 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1180448865.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัยบริเวณอาคารจอดรถทิศใต้ประตูวิจิตรศิลป์ (S๑) กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-278444016.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการระบบการเรียนการสอนทางไกล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1686413223.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแบบสายเหนืออากาศและติดตั้งดิจิตอลมิเตอร์ TOU ประกอบ CT แรงต่ำ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า 250 KVA อาคารโชติมโนธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-2059698891.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1349929520.pdf
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลการจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนเพื่อจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ 12 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-966998574.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณประสิทธิภาพสูง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 11 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-532355589.PDF
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 08 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1955113894.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 08 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1718689922.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าถนนภายในไร่ฝึกอบรมแม่เหียะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 08 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-2126593423.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1725536882.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียและสถานีจอดรถไฟฟ้า ขส.มช.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-33924839.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องแม่ข่ายเก็บข้อมูล สำหรับโครงการคืนลมหายใจฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 07 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1848474907.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจวัดฝุ่นควัน สำหรับโครงการคืนลมหายใจฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 07 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-1722431206.pdf
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 06 ก.พ. 2562 cmuresultproc-2019-536004968.pdf

หน้า

Go to top