ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 842 รายการ
หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 28 ธ.ค. 2560 16:35 cmuwinner-2017-1030133116.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบเตาเผาแบบท่ออุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 28 ธ.ค. 2560 16:34 cmuwinner-2017-61035735.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 23 ม.ค. 2561 10:00 cmuwinner-2018-1575335761.PDF
กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 20 ก.ค. 2558 10:18 cmuwinner-2015-1162861413.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 3 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 11 ก.พ. 2558 09:10 cmuwinner-2015-1288173605.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 2 คนดู จำนวน 4 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 19 ก.พ. 2558 15:08 cmuwinner-2015-1543197045.pdf
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด 20 ก.พ. 2556 15:47 Auction-132-2556.pdf
กล้องจุลทรรศน์ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 25 พ.ย. 2558 15:39 cmuwinner-2015-313629160.pdf
กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 20 มิ.ย. 2554 15:47 Auction-39-2554.pdf
กล้องจุลทรรศน์สำหรับตัดเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 ตัว คณะแพทยศาสตร์ 08 เม.ย. 2554 15:47 Auction-24-2554.pdf
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope, TEM) จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 21 ก.ย. 2554 15:47 Auction-63-2554.pdf
กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 28 ธ.ค. 2558 13:57 cmuwinner-2015-1097880910.pdf
กล้องผ่าตัดตาและจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 08 ก.ย. 2558 14:51 cmuwinner-2015-133920675.pdf
กล้องส่องตรวจผ่าตัดระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 26 ก.พ. 2558 14:13 cmuwinner-2015-89242891.pdf
กล้องส่องหลอดลมขนาดเล็กและกล้องส่องหลอดลมขนาดปกติครบชุด จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 23 ก.ย. 2554 15:47 Auction-76-2554.pdf
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ คณะแพทยศาสตร์ 29 ส.ค. 2560 16:20 cmuwinner-2017-1125439222.pdf
ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 2,562 ตร.ม. คณะแพทยศาสตร์ 24 ก.ย. 2555 15:47 Auction-119-2555.pdf
คณะการสื่อสารมวลชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีวิทยุและห้องปฏิบัติการวิชาวิทยุกระจายเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะการสื่อสารมวลชน 27 ธ.ค. 2561 10:54 cmuwinner-2018-37735638.pdf
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 06 ส.ค. 2557 08:53 cmuwinner-2014-515140254.pdf
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 02 ก.ค. 2561 15:35 cmuwinner-2018-478679805.PDF

หน้า

Go to top