เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดเรียงจากน้อยไปมากผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
ประชุมคณะกรรมการ Tri-university ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 13:36ไทย
ประชุมโปรแกรม Payroll ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 13:34ไทย
ธนาคารยูโอบี cash management ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 13:33ไทย
QR code e-donation ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์3 ก.ย. 2018 - 16:26ไทย
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 มี.ค. 2016 - 09:01ไทย
ประชุมคณะอนุกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 มี.ค. 2016 - 08:59ไทย
ประชุมประเมินค่าภาระงานของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์16 มี.ค. 2016 - 08:55ไทย
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังพิกุลทอง เมืองแก้วตีพิมพ์14 มี.ค. 2016 - 16:48ไทย
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์11 มี.ค. 2016 - 11:05ไทย
ประชุมจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:37ไทย
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:35ไทย
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:34ไทย
หารือรายงานการเงิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:32ไทย
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเงินรายได้ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:31ไทย
ประชุมคณะกรรการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:30ไทย
ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ คณะวิจิตรศิลป์ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:28ไทย
ประชุม กบม. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:27ไทย
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์2 มี.ค. 2016 - 15:00ไทย
กำหนดวันประเมินค่าภาระงานของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัด กองคลัง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์2 มี.ค. 2016 - 14:58ไทย
ประชุม กบม. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์29 ก.พ. 2016 - 09:36ไทย
ประชุมหัวหน้างานของกองคลัง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์9 มี.ค. 2016 - 15:25ไทย
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์29 ก.พ. 2016 - 09:32ไทย
การจัดสรรค่าเทอม ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 ก.พ. 2016 - 13:59ไทย
CMU-EdPEx : Next move ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์25 ก.พ. 2016 - 10:59ไทย
ศูนย์บริหารงานวิจัยหารือเรื่องประกาศรับจ่าย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์15 ก.พ. 2016 - 15:58ไทย
ประชุมเสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯ มช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์15 ก.พ. 2016 - 15:57ไทย
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2559 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์15 ก.พ. 2016 - 15:56ไทย
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์1 ก.พ. 2016 - 10:02ไทย
โครงการบรรยาย เรื่องการบริหารความเสี่ยง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์22 ม.ค. 2016 - 10:09ไทย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 16:02ไทย
ประชุม กบม. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 16:01ไทย
พิจารณาโครงการ CMU-SQUARE ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 16:00ไทย
ประชุม กบม. ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 15:59ไทย
พิจารณารายละเอียดจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 15:58ไทย
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 15:57ไทย
ประชุม o-net ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 15:56ไทย
หารือกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 15:55ไทย
พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์21 ม.ค. 2016 - 15:52ไทย
ขอเชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขต (Term of Reference: TOR) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 พ.ย. 2015 - 14:06ไทย
ขอเชิญประชุม (พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2559) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 พ.ย. 2015 - 14:01ไทย
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์12 พ.ย. 2015 - 14:51ไทย
อบรมความเสี่ยงกองคลัง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์12 พ.ย. 2015 - 14:50ไทย
ฟังบรรยายพิเศษทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2015 - 11:03ไทย
ประชุมตรวจรับพัสดุ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2015 - 11:01ไทย
หารือกับคณะมนุษยศาสตร์ ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2015 - 11:00ไทย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์5 พ.ย. 2015 - 10:59ไทย
ประชุมหัวหน้างานของกองคลัง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 ต.ค. 2015 - 15:16ไทย
ขอเชิญประชุม (คณะกรรมการการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 3/2558) ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 ต.ค. 2015 - 15:15ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 ต.ค. 2015 - 15:13ไทย
วางแผนกระบวนการทำงานของงานพัสดุกองคลัง ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์30 ต.ค. 2015 - 15:11ไทย

หน้า

Go to top