เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อเรียงจากมากไปน้อยชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วภาษาการดำเนินการ
Karger eJournals Collection2016 and Existing Subscriptions จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์4 พ.ย. 2015 - 10:38ไทย
Leukocyte Removal Filter (Poststorage Filtered blood) จำนวน 500 Set ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์28 ต.ค. 2015 - 09:36ไทย
LI-3100C Area Meter จำนวน 1 เครื่อง ประกาศราคากลางพรรณี แปงใจตีพิมพ์8 พ.ย. 2016 - 16:56ไทย
LS Connector ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
MAX-CORE Biopsy 14G. 10 cm. จำนวน 50 ชิ้น ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์25 เม.ย. 2017 - 15:05ไทย
Metzenbaum Scissors 180 mm. จำนวน 10 ชุด ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์29 ก.พ. 2016 - 14:26ไทย
Micro Catheter 2.7/2-9 Fr. 130 cm. จำนวน 100 เส้น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์17 ธ.ค. 2014 - 14:25ไทย
Microsoft Keyboard+Mouse APB-00021 Desktop USB600 จำนวน 250 ชุด ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์2 พ.ค. 2017 - 09:24ไทย
Microtome Blade Disposable 50 pcs/box Feather S35 จำนวน 200 box ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย
Microtome Blade Disposable 50 pcs/box Feather S35 จำนวน 240 box ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์6 ม.ค. 2016 - 11:39ไทย
Microtome Disposable 50 pcs/box Feather S35 จำนวน 20 box ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์16 มี.ค. 2017 - 15:46ไทย
Minifix (IFE) Kit ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์20 ก.พ. 2017 - 16:17ไทย
Misty Nebulizer (Setพ่นยา ผู้ใหญ่) จำนวน 8 ชุด ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์21 ก.พ. 2017 - 14:21ไทย
Muffle Furnace ประกาศราคากลางทับทิม วจนะพิศุทธิ์ตีพิมพ์28 ธ.ค. 2016 - 11:41ไทย
Multifunction defibrillator electrode M3716A จำนวน 100 ชุด ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์17 ส.ค. 2016 - 09:47ไทย
Navax pad จำนวน 50 ชิ้น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์28 เม.ย. 2016 - 08:50ไทย
NOVOFINE NEEDLE30G (กล่องละ 100 ชิ้น) จำนวน 600 BOX ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์14 มี.ค. 2017 - 13:10ไทย
OPR-9038.020.00 Simple 2 A-B diff 20T จำนวน 12 Pack ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์1 มิ.ย. 2016 - 14:47ไทย
P-0420-Hemoconcentrator จำนวน 40 ชิ้น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์24 พ.ย. 2016 - 13:33ไทย
P/N 4352755 POP-4 Polymer for 3130 and 3130x1 จำนวน 7 kit ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์8 ก.ค. 2014 - 14:49ไทย
P0982-100RXN Jumpstart (TM) Redtaq (R) Readymix (TM) REA จำนวน 25 หลอด ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์4 ก.พ. 2015 - 15:24ไทย
Paraplast 1 kg/bag จำนวน 700 bag ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์5 ก.พ. 2016 - 10:15ไทย
Paraplast 1 kg/bag จำนวน 800 bag ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์9 ม.ค. 2015 - 10:45ไทย
Paraplast 1 kg/bag จำนวน 800 bag ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์2 ก.พ. 2017 - 15:11ไทย
Parathyroid Hormone Elecsys 100 test/pack จำนวน 7 กล่อง ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์27 ส.ค. 2014 - 13:43ไทย
Plasmaflo Asahi Hollow Fiber Plasma Separator S.A. 0.5 m2 จำนวน 50 ชุด ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์9 ม.ค. 2017 - 13:53ไทย
Plasmflo Asahi Hollow Fiber Plasma จำนวน 50 ชุด ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์2 ก.พ. 2015 - 16:15ไทย
PLASMFLO Asahi Hollow Fiber จำนวน 180 ชุด ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์16 มี.ค. 2016 - 10:44ไทย
Present กลยุทธทางการเงิน คู่มือจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ตีพิมพ์3 มิ.ย. 2014 - 12:13ไทย
Primovist 10 ml. จำนวน 200 box ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์22 ก.ค. 2015 - 10:11ไทย
PRO-11 Micro Slide Glass จำนวน 100 Pack ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์16 ก.ย. 2016 - 10:29ไทย
PRo-11 Micro Slide Glass รุ่น Matsunami Platinum ขนาด 76x26 mm จำนวน 138 boxs ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์20 มี.ค. 2017 - 16:33ไทย
Procurement Department หน้าเพจเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์17 มิ.ย. 2014 - 12:41ไทย
QIA4555263 artus M. Tuberculosis RG PCR Kit (24) CE จำนวน 6 kit ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์16 ก.ค. 2014 - 10:42ไทย
QIA4555263 artus M. Tuberculosis RG PCR Kit (24) CE จำนวน 6 kit ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์4 ก.พ. 2015 - 15:22ไทย
QR code e-donation ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์3 ก.ย. 2018 - 16:26ไทย
Refrigerator 4C ประกาศราคากลางอัญชนา ปัญญาเปียงตีพิมพ์16 ก.พ. 2017 - 09:29ไทย
Remobilization Renegade microcath จำนวน 100 เส้น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์26 เม.ย. 2016 - 14:38ไทย
Renegade with fathom guide wire จำนวน 100 เส้น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์17 ธ.ค. 2014 - 14:47ไทย
Resolution กับกองพัฒนานักศึกษา ปฏิทินผู้อำนวยการกองคลังวิชชุดา ชัยนิพพันธุ์ตีพิมพ์4 ก.ย. 2018 - 13:48ไทย
Reusable Clip Sensor For 3150 อะไหล่เครื่อง MRI จำนวน 1 ชิ้น ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์21 มี.ค. 2016 - 10:20ไทย
Rotary evaporator จำนวน 1 ชุด เลขที่ 26/2554 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสุมิตร์ ชุ่มใจตีพิมพ์1 มิ.ย. 2014 - 19:50ไทย
Rotary evaporator จำนวน 1 ชุด เลขที่ 26/2554 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์4 มิ.ย. 2014 - 13:06ไทย
Salary and Benefit Department หน้าเพจเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์17 มิ.ย. 2014 - 10:04ไทย
Science Online+Science Now (AAAS) ประกาศราคากลางขนิษฐา พิชัยพงค์ตีพิมพ์17 ม.ค. 2017 - 20:34ไทย
SH-06719382 Versant HCV Genotyping 1 Kit จำนวน 2 Kit ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์23 ม.ค. 2017 - 11:19ไทย
Skater Catheter 10 Fr. จำนวน 300 เส้น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์7 พ.ค. 2015 - 13:50ไทย
Skater Catheter 10 Fr. จำนวน 300 เส้น ประกาศราคากลางสุรินทร์ จันทร์สะอาดตีพิมพ์27 ต.ค. 2015 - 15:39ไทย
Skater Single Step 10F x 25 cm. ประกาศราคากลางปราณี กันนางตีพิมพ์27 ส.ค. 2014 - 09:16ไทย
Skether Catheter 10 Fr. จำนวน 50 เส้น ประกาศราคากลางเชฏฐ คันธพนิตตีพิมพ์2 มิ.ย. 2014 - 13:21ไทย

หน้า

Go to top