ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 13 ลำดับที่ 241 - 260 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคาร HB 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) คณะมนุษยศาสตร์ 08 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยสารกัมมันตรังสี ชนิดโทโมกราฟฟี่ แบบ 2 หัวตรวจพร้อมซีที ชนิด 16 ภาพ (SPECT,CT) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 08 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ คณะวิจิตรศิลป์ 08 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ คณะวิจิตรศิลป์ 08 มี.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง รายการที่ 12. ปรับปรุงห้องบรรยาย 2 คณะแพทยศาสตร์ 07 มี.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง รายการที่ 11. ปรับปรุงห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ 07 มี.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มี.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มี.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มี.ค. 2562
ข่าวประกาศร่าง TOR มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน ประกวดราคาซื้อชุดตรวจซ่อมสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 06 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงสนามซอฟท์บอลด้วยการปรับพื้นพร้อมกับปลูกหญ้าใหม่ 06 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 06 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจัดจ้างทำหมวกนิรภัย 1,000 ใบ จำนวน 1 รายการ 06 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ 06 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ 06 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบ FDM จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 06 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 06 มี.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13รายการ (กระดาษปอนด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 06 มี.ค. 2562

หน้า

Go to top